در این ماه شب‌ها آب ننوشیم، هر روز صبح جرعه‌ای آب گرم بنوشیم

در این ماه شب‌ها آب ننوشیم، هر روز صبح جرعه‌ای آب گرم بنوشیم، حمام و آمیزش را بکاهیم، از خوردن سبزیجات گرم مثل کرفس و نعناع و جرجیر بپرهیزیم. . . . . . . . . _______________________________ #امام_رضا علیه السلام #تشرین_ثانی #تشرین_دوم #تدابیر_پاییز #تدابیر_فصل #آداب_زناشویی_اسلامی #زناشویی_اسلامی #رساله_ذهبیه #طب_اسلامی #کرفس #نعناع #جرجیر

برو به منبع اصلی