و‌ این پاییز است با دلبری‌های برگ‌های چند رنگش

و‌ این پاییز است با دلبری‌های برگ‌های چند رنگش

برو به منبع اصلی