سردر ورودی عمارت مستوفی الممالک طهران، گذر مستوفی، سنگلج دو

. سردر ورودی عمارت مستوفی الممالک طهران، گذر مستوفی، سنگلج دوره قاجار . . #عمارت_مستوفی_الممالک #طهران_قدیم #طهرانگردی #سردر_قدیمی #سردرقدیمی #سردرهای_ایرانی #سردر_تاریخی #سردرهای_تاریخی_تهران #سردرٱجری #تزیینات_معماری #ٱجرکاری #ٱجرتراشی #ٱجر #معماری_فاخر #معماری_ٱجری #معماری_قاجار #معماری_قفقازی #معمارباشی‌ #طهران #عکاسی #عکاسی_معماری #بافت_تاریخی

برو به منبع اصلی