پک سه تایی بنجامین ابلق دراسنا کامپکت دراسنا پرچمی فروش به ق

پک سه تایی بنجامین ابلق دراسنا کامپکت دراسنا پرچمی فروش به قیمت عمده قیمت فقط 140 هزار تومان ارسال به سراسر کشور -بنجامین ابلق سطل 7 ارتفاع گیاه 60 70 سانت -کامپکت سطل 4 ارتفاع گیاه حداقل 30 سانت -دراسنا پرچمی سطل 7 ارتفاع گیاه حداقل 70 سانت #دراسنا_کامپکت #دراسنا دراسنا_پرچمی #دراسنا_بلالی #دراسنا_قرمز #بنجامین #بنجامین_ابلق #بنجامین_آمستل #بنجامین_بلک #آگلونما #آگلنما #شامادورا #اریکا #نخل_اریکا #نخل_شامادورا #سینگینیوم_صورتی #فیکوس_بلک #فیلندرون #فیلندرون #باباآدم #استرلیتزیا #پرنده_بهشتی #زاموفیلیا #زاموفیلیا_ابلق #زاموفیلیا_بلک #اسپاتی_فیلوم #سانسوریا_شمشیری #فیکوس_لیراتا #پتوس_مرمری #پتوس_ارتشی

برو به منبع اصلی