بادیگارد حفاظت شخصیت اسکورت امنیت ناجا هیچکس را در زند مقصر نمی‌دانم

#بادیگارد #حفاظت شخصیت #اسکورت #امنیت #ناجا # هيچكس را در زندگی مقصر نمی دانم از خوبان خاطره و از بدان تجربه میگیرم بدترین ها عبرت میشوند وبهترین ها دوست حرف اشتباهیست كه ميگويند با هر كس بايد مثل خودش رفتار كرد اگر چنين بود از منيت و شخصیت هر كس چيزى باقى نميماند هركس هر چه به سرم آورد فقط خودم میباشم اگر جواب هر جفايى بدى بود داستان زندگی ما خالى از آدم های خوب بود اگر همان اندك مهربانيم را از بر نشدند اگر خوبى كردم و بدى ديدم كنار میکشم اما بد نمیشوم زيرا اين تنها كاريست كه از دستم بر ميايد مهم نيست با من چه كردند. من قهرمان زندگی خودم می مانم من آدم خوبه ى زندگی خودم میباشم با وجدانم آسوده میخوابم سرم را پيش خدايم بالا میگیرم و بخاطر همه چیز شاکر میباشم دست بوس تمام دوستان و سروران عزیزم هستم امیدوارم همیشه سالم و تندرست باشین خنده رو لباتون شادی تو دلاتون برکت تو سفره هاتون غم دور از خونه هاتون خاک زیر پای تک تکتونم مخلص همتون هستم یا علی مدد 👍 💯 💪 ❤ 👑 💔 ✔ 🌷 ⚠
منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک