نمای از بارگاه شاه حیاس تقدیم به سادات و مریدان این خاندان

نمایی از بارگاه شاه حیاس تقدیم به سادات و مریدان این خاندان جلیل القدر و همچنین تمامی یارسانیان عزیز

#شاه_حیاس #شاه_حیاسی #جیحون_آباد #جیهوناباد

#تاریخچه #یارسان #تاریخچه_یاری #مرنو #خاوندکار #یارستانی #جشن_یاری #سنجاوی #قلخانی #الحق # #یارسان #گوران #توتشامی #گهواره #سلطان_سهاک #پردیور #پیر_موسی #سرپل_ذهاب #کرند #دالاهو #هو_اول_آخر_یار #تنبور #کلام_خوانی #گره بان #کورد #آیین_یاری

@dalahoo_yar

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک