: سنتور نوازی استاد سعید ثابت و همراهی تمبک استاد محمد اسماعیلی

:

سنتور نوازی استاد #سعید_ثابت و همراهی تمبک استاد #محمد_اسماعیلی

در بزرگداشت استاد #حسین_تهرانی

مایه ابوعطا .

.

.

#تهرانی #تمبک #تنبک #موسیقی #موسیقی_ایرانی #سنتور #ضربی #چهارمضراب #موسیقی_سنتی #ثابت #اسماعیلی #ابوعطا

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک