قسمنامه ی شیر غران وطن نماد آزادی دکترشاپوربختیار که متاسفانه مردم

قسمنامه ی شیر غران وطن نماد آزادی #دکترشاپوربختیار ، که متاسفانه مردم جاهل و نادان آن زمان به او پشت کردند...ای کاش بودی...، تو متعلق به مردم این دوران بودی!!!

یادت تا ابد جاویدان 🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁 #بختیار

#دکتر_بختیار

#شاپورخان_بختیار

#نماد_انسانیت👑💂

#حقوقبشر

#آزادی

#ناجی_ایران

#وحدت

#دموکراسی

#پیروزی_بزرگ

#مرغ_طوفان_هرگز_نخواهد_مرد .

.

.

.

.

.

@lor_bakhtiari_douriki

@lor_bakhtiari_douriki

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک