از جفایت سوختم دیوانه شدم چه کسی میداند که لب پنجره دیده من داغ یک عمر سیاهی منتظر است

.

از جفایت سوختم

دیوانه شدم

چه کسی میداند

که لب پنجره دیده من

داغ یک عمر سیاهی منتظر است

به کجا مینگرم

مات و مبهوت با سکوتی مرگ بار

با دل سنگ تو

درگذشته

در حال

در آینده سخن میگویم

آواره و دربدر و مجنون

شدم

میدانم

که اینچنین

با سنگ سخن میگویم

#نیماشاهینی

#نیما_شاهینی #شعرنو #شعر #شعراء #نیما

#شعري #شعرناب #شعرنوشته #شعرسپیدعاشقانه #شعرسپید #تو #عاشق #بامداد #باران #حال_من_خوب است #مولانا #عهد #مولانا #عاشقانه #روزگار #بیخبر #گریه #شعرسپید #اهواز #اهوازی #شعرکوتاه_عاشقانه #شعرکوتاه #نیما_شاهینی

#نویسنده

#nimashahini #shahininima #nima

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک