حـاج سیـد مجـیـد بـنـی فـاطمـه حـسیـنیـه ریـحانـه الحسیـن(س) صـفـر ۱۳۹۶ شب جمعـه

حـــاج سیــد مجـیــد بـنـی فـاطمــه

حـسیـنیـه ریـحانـه الحسیــن(س)

صــفــــر ۱۳۹۶

@banifatemeh

@reyhanatolhossein

شب جمعـه حـرم بودم و سرگرم حـسیـن

یک نفر گفت حــسـن کل حــرم ریخـت به هم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

#حاج_سید_مجید_بنی_فاطمه

#سید_مجید_بنی_فاطمه

#ریحانة_الحسین

#ریحانه_الحسین

#یا_حسن_مجتبی

#یا_حسین

#کربلا

#بقیع

#صفر

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک