نگران شکستن دلت نباش میدانی که من شکست نذیر هستم و تو

نگران شکستن دلت نباش

میدانی که من شکست ناپذیر هستم

و تو مرا داری

چون هر وقت گریه میکنی

دستان مهربانم، چشمانت را مینوازد

چون هرگاه تنها شدی، تازه مرا یافته ای

چون هرگاه بغضت نگذاشت

صدای لرزان و استوارت را بشنوم

صدای خرد شدن دیوار بین خودم و تو را شنیدم

دلم نمیخواهد غمت را ببینم

من گفتم:

"ما خواب را مایهٔ آرامش شما قرار دادیم"

و من هر شب که میخوابی،

روحت را نگاه میدارم تا تازه شود

نگران نباش دستان مهربانم قلبت را می فشارد

شب ها که خوابت نمیبرد فکر میکنی تنهایی؟

اما، نه...

من هم دل به دلت بیدارم

فقط کافیست خوب گوش بسپاری

و بشنوی ندایی که تو را فرا میخواند به زیستن...

✨امضا: پروردگارت با عشق✨

#پری_سا_قاسمی

#پریسا_قاسمی

#هنرمند #هنرمندان #هنرمندانه #هنرمندان_ایرانی #آرت #آرتیست #بازیگر #بازیگران #بازیگران_ایرانی #سینما #سینمای_ایران #نمایش #تئاتر #بانوان #طراح_حرکت #بازیگران_زن #هنرمندان_زن #مدل

#Parisaghasemi #Artist #Cinema #Theater #Choreographer #Physicaltheater #Contemporarydance #Performanceart

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک