شکلاتخوری دایره آبی آسمان قطر 15 195،000 تومان آدمی اگر فقط

شکلاتخوری دایره آبی آسمان قطر 15 195،000 تومان 🌈🌈🌈 آدمی اگر فقط بخواهد خوشبخت باشد به زودی موفق می گردد... ولی او می خواهد خوشبخت تر از دیگران باشد و این مشکل است زیرا او دیگران را خوشبخت تر از آنچه هستند تصور می کند. از قورباغۀ کوچکی که ته چاهی زندگی می کرد، پرسیدند: آسمان چیست؟ گفت: دایرۀ کوچکی به رنگ آبی. مفهوم هر چیزی، در خود آن نیست، در نگرش ما نسبت به آنها نهفته است. دیدگاه خودمان را تغییر دهیم، تا زندگی ما متحول شود. 🔸 #حرف_حساب 🔸 #کمی_تامل #چشمنظر #چشم_نظر

برو به منبع اصلی