که لوکس بود اما قیمت هاش بالا نبود یا شاورما مرغ بیست و هشت تومن بود ورق بزنید بینید

.

رستوران #لبنانی یاسمینا اندرزگو. اینجا هم قطعا پیشنهاد میشه چون درسته که #لوکس بود و لوکیشنش اندرزگو بود اما قیمت هاش بالا نبود مثلا این #شاورما گوشت سی تومن بود یا شاورما مرغ بیست و هشت تومن بود. ورق بزنید ببینید. یعنی چهار نفری برید با نوشابه و تشکیلات از اینا بگیرید با کمتر از صد و پنجاه تومن میتونید سر و تهش رو هم بیارید. میکس گریل عکس سومه غذای دو نفر بود مرغ درسته (عکس چهارم) هم اگه با نون بزنید راحت غذای دو نفر بود.

#کنافه هم حتما بگیرید خیلی #خوشمزه بود با چایی بزنید عشق کنید. راستی پرسنل آشپزخونه هم همه لبنانی بودن

تا بیست آبان هم با هر صد تومن فیش یک #قلیون #رایگان بگیرید (غیر از پنجشنبه شب و جمعه کل روز. #قلیان فقط طبقه دومه)

فاکتور عکس آخر

تهران، خ #اندرزگو، بین قیطریه و کاوه، #رستوران یاسمینا

@restaurantyasmina

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک