خانم در زهرا محماده : (رزیدنت روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز )

خانم دکتر زهرا محمدزاده : (رزیدنت روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ) [ اردبیل ] " در پناه حق تعالی "

@zm772084

#دانشگاه_علوم_پزشکی_ایران #دانشگاه_علوم_پزشکی_تهران #دانشکده_پزشکی_تهران #دانشگاه_علوم_پزشکی_شهید_بهشتی #دانشکده_پزشکی_شهید_پزشکی #دانشگاه_علوم_پزشکی_اردبیل #دانشکده_پزشکی_اردبیل #دانشگاه_علوم_پزشکی_تبریز #دانشکده_پزشکی_تبریز #پزشکان_ایران #متخصصین_ایران #پزشکان_اردبیل #استان_اردبیل #اردبیل #روانپزشک #روانپزشکی #روانپزشكي #روانپزشک_و_رواندرمانگر #روانپزشکی_بالینی #دانشکده_روانشناسی #دانشکده_روانشناسی_و_علوم_تربیتی #پزشکان_متخصص #پزشکان_ایران #پزشکان_مجرب #پزشکان_دلسوز #پزشکان_برتر #پزشکان_باتجربه #روز_پزشک #اساتید_و_پزشکان_استان_اردبیل #بهداشت #بیمارستان

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک