رستوران زنده یاد احمد حقدوست بمدیریت:رضاحقدوست آدرس:لان صومعه سرا اول جاده ی

رستوران زنده یاد احمد حقدوست

بمدیریت:رضاحقدوست

آدرس:گیلان صومعه سرا..اول جاده ی صومعه سرا به تالش..بعدازچهارراه خاکیان

تلفن:

#رستوران #زنده_یاد #احمد #حقدوست #رضا #فرزند #پدر #عشق #پشت_پناه #زندگی #تلاش #غذا #تالار #گیلان #صومعه_سرا #مخلفات #ماست #محلی #سیر #ترشی #دوغ #کباب #

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک