ام‌الفضل آخرین پیامبر خدا حضرت محمدصلی اله علیه و آله برای

🍃🌺ام‌الفضل می‌گوید: آخرین پیامبر خدا حضرت محمدصلی الله علیه و آله برای عیادت شخصی که زبان به شکایت گشوده بود و آرزوی مرگ می‌کرد وارد شد. به او فرمود: آرزوی مرگ مکن، زیرا (با حضور در دنیا) اگر نیکوکار باشی بر نیکی‌های خود می‌افزایی و اگر گناهکار باشی مهلت می‌یابی و مورد رضایت خدا قرار می‌گیری، پس آرزوی مرگ مکنید.

امالی طوسی،ج1ص395_ وسائل الشیعه،ج2ص449»

#خدا

#پیامبر

#آرزوی_مرگ

#دنیا

#آخرت

#نیکی

#گناه

#مرگ

#آرزو

#حدیث

#احادیث

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک