ایران چک جدید پنجاه هزار تومانی رونمای شد اسکناس یاد شده

💵 ایران چک جدید پنجاه هزار تومانی رونمایی شد

💵اسکناس یاد شده که با تکنولوژی پیچیده‌ای تولید شده امکان جعل را به میزان قابل توجهی کاهش داده است. این فناوری در سال ۲۰۱۳ بر روی اسکناس یورو اعمال و پس از آن تنها کشورهای معدودی موفق به انتقال دانش فنی، خط تولید و بهره برداری از این ویژگی امنیتی بر روی اسکناس‌های خود شده‌اند.

💵نوار درخشان، چاپ نوری- مغناطیسی متغیر، نخ امنیتی با قابلیت تغییر رنگ از مختصات ایران چک جدید است.

#خبرگزاری_فارس 🇮🇷

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک