دل نوشته دکتر کوروش بهمنی روانشناس مردی از تبار مهربانی و شادمانی

دل نوشته دکتر کوروش بهمنی روانشناس مردی از تبار مهربانی و شادمانی ، نه فقط برای من برای همه طنز پردازانیکه مردم را میخندانند،تقدیم به حسین محمدی،مصطفی افشار،سیامک توانگرزاده،عبداله شریفی،داریوش مهدیپور، بهزاد خیرالهی،حسن محبی ، محمد غدیرزاده، محمد محمدی، افشین زنگنه، امیداحمدی نیا ،کورش آل محمودی،علی رنجی،جلیل نیسی،مجیدشمیلی، کرمعلی دینارونی،علیرضا زراعتکار،احمد بابادی وبقیه دوستان طنز ،،،،تلفن دکتر کوروش بهمنی

#طنز #کمدی #خنده #روانشناسی #زیبائی #شادی_مردم #هنرمندان_طنز #هنرمندان_خوزستان #مردم_شناسی #دکتر_روانشناسی #شادی #کلیپ #فیلم #عکس #خندیدن #تئاتر #تاتر #استندآپ_کمدی #افسردگی #درمان_افسردگی #روانشناسان #

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک