سلام دوستان جفت بسیار عالی مایه کفتر نر پیس خال سیاه و ماده گرگی گردن کلفت ذات دار

فروخته شدن سلام دوستان جفت بسیار عالی مایه کفتر نر پیس خال سیاه و ماده گرگی گردن کلفت ذات دار سو قوی با سربرگشت عالی همه جور جوجه هاشون جواب داد این جفتو از دست ندید

قیمت سنگین

___

#کبوتر #کبوترشمرونی #کبوترپرشی #کبوترتیرماه #کبوترگرگی #کبوتردولاب #کبوترضمانتی #کبوترسرور #کبوترشمال #کبوترجنوب #کبوتردهنجور #کفتر #کفتر_بازی #کفترتیرماه #کفتر_فروشی #کفتربازا_عشقباز #کبوتر_بلند_پرواز_ایران #سلامتی_همه_عشق_بازان

#kabotaretehran #kaftar #kabotar #kabotar_mohsen #kabootar

@mohsenebrahimi.kabotar

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک