چه خبر در حرم ضامن آهو شده_است ? صحن‌ها بیشتراز پیش چه خوش بوشده

چه خبر در حرم #ضامن آهو شده است؟

صحن‌ها بیشتراز پیش چه خوش بوشده است

طرف پنجره #فولاد هیاهو شده است

باز یک #چشمه ازآن لطف وکرم رو شده است

#شهادت امام رضا تسلیت باد

#امام_رضا #حرم #مشهد

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک