وپایدار پهلوان باوجود ایلام نوراباد نورآباد الشتر کوهدشت درود

اقاعباس گودرزی عزیز وجمعی از خوبان زنده باشن وپایدار

پهلوان باوجود عباس گودرزی وجمعی ازبزرگان وخوبای خرم اباد پایدار

#لر #لردگان #لری #لرستان_بزرگ #لرستان #لرستانیها #خرماباد #خرم_آباد #خرمآباد #بروجرد #همدان #ازنا #الیگودرز #ملایر #نهاوند #ایلام #نوراباد #نورآباد #الشتر #کوهدشت #درود #هرسین #نورآباد_ممسنی #بیرانوند #پهلوان #مشتی #شرارت #دعوا #قمه

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک