سخت نر میگذره مرگ تنها برای کسانی زیباست

#سخت_نگیر_میگذره .

.

مرگ تنها برای کسانی زیباست که،

زیبا زندگی کرده اند!

از زندگی نهراسیده اند!

شهامت زندگی کردن را داشته اند!

کسانی که عشق ورزیده اند،

دست افشانده اند،

و زندگی را جشن گرفته اند!

پس:

هر لحظه را به گونه ای زندگی کن،

که گویی واپسین لحظه است.

و کسی چه می داند؟

شاید آخرین لحظه باشد

.

چرا زندگی رو سخت میکنی؟

دلتنگ کسی شدی؟ زنگ بزن،

میخوای کسی رو ببینی؟ دعوت کن،

میخوای بقیه درکت کنن؟ توضیح بده،

سوالی داری؟ بپرس،

چیزی میخوای؟ برو دنبالش،

از چیزی خوشت میاد؟ حفظش کن، 

از چیزی خوشت نمیاد؟ ترکش کن، 

عاشق کسی هستی، بهش بگو،

ما فقط یکبار زندگی میکنیم، 

سخت نگیر ساده باش...!!!

.

.

.

#خدا #شادی #غم #امید #مثبت_اندیشی #لحضات #حسرت #انگیزه #ارزش

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک