اشح اوغلانان یاخجیدی مراغه آی ار ملکان بناب تبریز عجب شیر مراغه مراوا مراغا مراغه را باید

اشح اوغلانان یاخجیدی

#ملکان

#بناب #تبریز. #عجب شیر

#مراغه #مراوا #مراغا

#مراغه_را_باید_دید

#مراغه_گردی #طبیعت_گردی

#مراغه_باغشهر_ایران

#بهشت_اذربایجان

#پایتخت_نجوم_ایران

#ایران_گردی

#ایران #اذربایجان #ماراویا #محرم

#maraghe

#maragheh

#maraghe_ir

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک