یه رستوران، با منوی کامل میتونه رستوران ملل گوزن تو فلکه ائیه رستوران، با منوی کامل میتونه رستوران ملل گوزن تو فلکه ائیه رستوران، با منوی کامل میتونه رستوران ملل گوزن تو فلکه ائیه رستوران، با منوی کامل میتونه رستوران ملل گوزن تو فلکه ائیه رستوران، با منوی کامل میتونه رستوران ملل گوزن تو فلکه ائیه رستوران، با منوی کامل میتونه رستوران ملل گوزن تو فلکه ائیه رستوران، با منوی کامل میتونه رستوران ملل گوزن تو فلکه ائیه رستوران، با منوی کامل میتونه رستوران ملل گوزن تو فلکه ائ

یه رستوران، با منوی کامل میتونه رستوران ملل گوزن تو فلکه ائ

یه رستوران، با منوی کامل😍 میتونه رستوران ملل گوزن تو فلکه ائل گولی باشه چراااا؟!!!! چون هم صبحانه، هم ناهار و شام سرو میشه صبحانشون هم خیلی جذابه چون طول هفته انواع املت، کیک و خاگینه دارن و مسئله مهم مهم اینه که پنجشنبه وجمعه کله پاچه خیلی باحال به روش گوزن؛😍😍 توصیه میشه حتما امتحان کنین ناهار و شام هم که انواع غذاهای ایرانی، کباب های ملل، برگر، پیتزا، پاستا و...😋 در ضمن بیرون بر هاشون هم تو ظرف های مخصوص پروپیلن هس که میتونید غذا رو تو ماکروویو گرم کنید🤩 فلکه ائل گولی به طرف کوی فردوس رستوران گوزن 33 81 73 13 . #تبلیغات

برو به منبع اصلی