سال نو ميلادی (سال بر شما مبارک! "پس اگر کسی در

سال نو ميلادی (سال ۲۰۱۹)، بر شما مبارک! "پس اگر کسی در مسيح باشد، خلقتی تازه است. چيزهای کهنه درگذشت؛ هان، همه چيز تازه شده است!" (انجيل مقدس، دوم قرنتيان ۵: ۱۷). حال که به آغاز سال نو ميلادی نزديک می‌شويم، بياييد ما که از راه ايمان، با مسيح متحد شده‌ايم و در مسيح هستيم، از پدر آسمانی خود بطلبيم که چنان در زندگی ما تغيير و تحولی بارز و آشکار پديد آوَرَد که جويندگان حقيقت، مجذوب منجی بی‌نظير ما، عيسی مسيح خداوند شوند. 🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄

#کریسمس

#عیسی #عیسی_مسیح #عیسی_بن_مریم #مسیح #مسیحیت #انجیل_لوقا #انجیل #خداوند_زنده #خداونگار_عشق #خدا #خدا #ایران #ایرانی_آزاد #ازادی #آزادی_بیان #نوکیش #آزادی_مذهب #سالنو # #آرامش #بحران #مرگ #جهنم #بهشت #اسلام #۲۰۱۹ #مهربانی #بشارت #تعمید #jesus_omid

@jesus_omid

@jesus_omid

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک