من همیشه خوشحالم می‌دانید چرا? برای اینکه از هیچ کس برای

#من همیشه خوشحالم. می‌دانید #چرا؟ برای اینکه از #هیچ_کس برای هیچ چیزی انتظاری ندارم. #انتظارات همیشه صدمه‌زننده هستند. #زندگی #کوتاه است. پس به زندگیت #عشق بورز. #خوشحال باش و #لبخند بزن و فقط برای خودت زندگی کن. "زندگی همین است." #طبیعت #آرامش #موسیقی #حس_خوب #حس_خوب_زندگی #امید #متفاوت_سفر_کنیم #متفاوت_باش #زندگی_کن_به_شکل_خودت
منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک