حس خوب آرامش وقتی میتونه به دست بیاد که برای یک روز هم که شده

حس خوب آرامش وقتی میتونه به دست بیاد که برای یک روز هم که شده

دنبال چیزهایی که نداری نری

و از چیزهایی که داری لذت ببری

زندگی به همین آسونی میتونه زیباتر باشه

امروزتون به خیر وشادی

❤❤❤❤❤❤❤

.

👈یه کلبه زیبا درمسیر ابشار لاتون،لوندویل،گیلان .

📸photo by:@hosein_jafari769

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک