خیاطی بچگانه شلوار پالتو مانتو پانچو شنل تی تونیک سارافون چادر

#خیاطی #بچگانه #شلوار #پالتو #مانتو #پانچو #شنل #تیشرت #تونیک #سارافون #چادر #سوزن #سویشرت

یک قد بالاتنه بعلاوه یک قد استین بعلاوه ۱۵

دوستان الگوی جلو هر کدوم یکبار یک لای پارچه تو تصویر ناخواسته اشتباه شده💥💥💥💥💥💥💥💥

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک