جزیره فیشر جزیره ی منزل و اقاماه سوپر استار

آمریکا، فلوریدا، جزیره فیشر

جزیره ی فیشر، منزل و اقامتگاه سوپر استار ها و افراد فوق العاده ثروتمند است، که در واقع یکی از مرفه ترین بخش ها در ایالات متحده ی آمریکا است.

#فلوریدا #سفر #جزیره

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک