عکس زیبای از فیلم همای سعادت محصول مشترک سینمای ایران و سینمای

عکس زیبایی از فیلم همای سعادت محصول مشترک سینمای ایران و سینمای هند فردین عزیزم در کنار وحیده رحمان و سانجیو کومار ❤❤❤ #سینمای #ایران #سینمای #فردین #قدیمیهاواسطوره_های #تکرار نشدنی #ایران #قدیم

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک