كتابخانه‌هاي عمومي  كتابخانه‌هاي عمومي یکی از انواع کتابخان

#آموزش_تخصصی كتابخانه‌هاي عمومي  كتابخانه‌هاي عمومي یکی از انواع کتابخانه ها هستند که با سرمايه عمومي براي استفاده عموم ايجاد مي‌شوند. اين كتابخانه‌ها با فراهم‌آوري مواد چاپي، ديداري ـ شنيداري، و الكترونيكي سعي در گردآوري، نگهداري، سازماندهي، بازيابي، انتشار، و ارائه اطلاعات و آثار خلاقه ذهن بشري دارند. نخستين كتابخانه‌هاي عمومي از اواسط قرن نوزدهم در ايالات متحده امريكا و انگلستان با انگيزه‌هاي فرهنگي، آموزشي، و به‌زعم برخي اخلاقي براي بهره‌مندي كارگران ايجاد شده‌اند. به نظر كِلي، اصطلاح كتابخانه عمومي نخستين بار در شكل لاتين آن، بيليوتكا پابليكا، براي تمايز ميان كتابخانه‌هاي جامع دانشگاه‌هاي آكسفورد و كمبريج با كتابخانه‌هاي موجود در كالج‌ها و مدارس عالي به‌كار برده شده است، اما در مفهوم امروزي از قرن هفدهم به بعد، به كتابخانه‌هاي وقف عام اطلاق مي‌شده است. كتابخانه عمومي موظف است تا امكان دسترسي به كتاب، اطلاعات، دانش، و آثار ذوقي را بدون هيچ‌گونه تبعيض براي كليه افراد و گروه‌هاي اجتماعي فراهم آورد. از سوي ديگر كتابخانه عمومي بايد بتواند مطالعه و يادگيري را به عنوان مهارت‌هاي اساسي و لازم در مشاركت‌هاي اجتماعي افزايش دهد و استفاده از اطلاعات و درك ارزش آن را تشويق كند. خدمات كتابخانه‌هاي عمومي شامل امانت مواد و ارائه خدمات مرجع است كه مي‌تواند در ساختمان‌هاي ويژه يا مكان‌هاي متعلق به ديگر سازمان‌ها، مثل زندان‌ها و مراكز حمايتي و مراقبتي، متمركز باشد؛ و يا به‌صورت كتابخانه‌هاي سيار به نواحي روستايي و جوامع ديگر انتقال يابد. خدمت‌رساني كتابخانه‌اي به كودكان و نوجوانان از اهميت زيادي برخوردار است. ارائه خدمات بايد بر اساس نيازها و تمايلات جوامع موردنظر انجام پذيرد. از آن گذشته كتابخانه‌هاي محلي بايد امكان دسترسي به مجموعه‌هاي ملي و بين‌المللي را از طريق طرح‌هاي تعاوني و امكانات ارتباطي فراهم سازند. منبع:  portal.nlai.ir/daka

برو به منبع اصلی

lenzook در لیست :