ارتقا مرتبه علمی آقای دکتر یوسف مهمان نواز به دانشیاری موفق باشین

...

ارتقا مرتبه علمی آقای دکتر یوسف مهمان نواز به دانشیاری

.

موفق باشین😊✌ .

by :مکان برای ثبت خاطرات دانشجویی

.

دوستان عزیز #عکس های مختلف و #زیبا از #دانشگاه یا # محیط #خوابگاه یااز دورهمی هاتون در #دانشگاه رو برامون بفرستید.

.

🔴منتظر نظرات وپیشنهادهای شما عزیزان باابعادمثبت و منفی هستیم.

.

کنار ما باشین در #بولتن_دانشجو

های مربوطه پذیرفته میشود.

#دانشگاه #آزاد #مراغه

.

#iran #azarbayjan #maragheh

#بهشت_آذربایجان_مراغه

#مراغه_را_باید_دید

#دانشجو

#کارشناسی

#کارشناسی_ارشد

#مهندسی

#عم ران

#کامپیوتر

#برق

#ساخت_تولید

#حقوق

#پرستاری

#معماری

#مامایی

#حسابداری

#مدیریت

#میکروبیولوژی

#الکتروتکنیک

#نقشه_کشی

#تربیت_بدنی

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک