۰ سبک زندگی زمینه های پیدایش گناه (شماره زمینه های اجتماعی

°

#سبک_زندگی

#زمینه_های_پیدایش_گناه (شماره 44)

#زمینه_های_اجتماعی_گناه

عوامل تباهی محیط

5- کمک به گناه و ظلم

يكى از زمينه هاى اجتماعى كه باعث گسترش #گناه مى گردد اعانت بر #ظلم است چرا كه كمك به ظالم و گنهكار در جهت گناهش او را نيرومندتر و گستاخ ‌تر مى نمايد و همين اساس گسترش گناه و پيدايش #گناهان ديگر خواهد شد، مثلاً بى حجابى يكى از گناهان اجتماعى است كه اگر افراد ديگر كمك به موضوع #بى_حجابى كنند، هرگونه كمك باشد، باعث گسترش آن شده و به صورت عادى در همه جا رخنه خواهد كرد، خود اين گناه نيز باعث كمك به گناهان ديگر است .

اسلام شديداً از كمك به گناه و بخصوص اعانت ظالم نهى كرده است و در اين زمينه هشدارهاى موكد نموده است .

اينك به آيات #قرآن در اين رابطه توجه كنيد:

تَعاونوا علىَ البِرّ و التّقوى وَ لا تَعاونوا عَلى الاِثمِ و العُدوان (مائده/ 2)

در كارهاى نيك و تقوى يكديگر را يارى كنيد و هرگز در راه گناه و تعدى همكارى نكيند.

براستى اگر در جامعه ، همكارى در كارهاى نيك و مثبت و سازنده باشد و از همكارى در گناه و ستم خوددارى شود بخش بسيار مهمى از نابسامانى ها، سامان مى يابد واز گناهان بسيارى جلوگيرى به عمل مى آيد.

و لا تَركَنوا الَى الّذينَ ظلموا فتَمسّكم النّار(هود/113)

بر ظالمان تكيه نكنيد كه موجب مى شود آتش دوزخ شما را فراگيرد

يعنى هرگونه تمايل ، همكارى ، دوستى و اظهار رضايت به ظالمان جرم است و از آن برحذر باشيد و هرگونه پيوند خود را با آنها قطع كنيد.

کتاب گناه شناسی محسن #قرائتی

___

#گناه

#گناهان

#چگونه_گناه_نکنیم

#ترک_گناه

#منتظر_که_گناه_نمیکند

#نجات_از_گناه

#گناه_نکنیم

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک