به راه افتادن کمپین سپاه و بساز در فضای مجازی جوانان از سپاه میخواهند

🔸️ به راه افتادن کمپین #سپاه_خودرو_بساز در فضای مجازی... جوانان از #سپاه میخواهند به تحقیر چهل ساله #انقلاب توسط مدیران و مسئولان #لیبرال خصوصا در صنعت #خودروسازی پایان دهد.. شما هم اگر موافقید منتشر کنید👌

#تولید_ایرانی #حمایت_از_کالای_ایرانی #مافیا #خودرو #تولید ✅ کانال مراغه آی ار

🆔 @maraghe_ir

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک