بس دیده که شد در انتظارت دریا و نمی‌رسد به ساقت سعدی ساحل چش

بس دیده که شد در انتظارت دریا و نمی‌رسد به ساقت .سعدی. ساحل چشمیران🧿💎😍 . #دریا #ساحل #ساحل_خزر #خزر #زمستان #رستوران #کافه #تنکابن #شهسوار

برو به منبع اصلی