نکات کلیدی احداث باغ گردو _ مكان کاشت ایران در عرض جغرافیایی

نکات کلیدی احداث باغ گردو _ مكان کاشت ایران در عرض جغرافیایی 40_25 درجه شمالی واقع شده است . اصولاً مناطق گردو کاری در دنیا در عرض 55_30 درجه شمالی واقع گردیده اند. بعبارتی بغیر از استانهای جنوبی کشور(حاشیه خلیج فارس و دریای عمان) سایر مناطق کشور در صورت فراهم گردیدن ساير فاکتورهای آب و هوائی می توانند به کشت گردو اختصاص یابند. _توصیه بر حسب ارتفاع جهت بهبود عملکرد : ارتفاع 0_1200 متر از سطح دریا جهت گردوی محلی ویژه -( گردوی چندلر - گردوی فرانکوت - پدرو - هارتلی - گردوی اسراییلی ) میباشد ارتفاع 1200 متر تا 2000 متر فقط برای گردوی فرنور و وارتیه ویژه میباشد. _اقليم: گردو درختی است که در شرایط آب و هوای مدیترانه ای در نواحی که دارای تابستانهای معتدل و زمستان سرد باشند به خوبی رشد میکند. _ نیاز سرمايي گردو: حدود3000_1500 ساعت میباشد در دمای صفر تا 7درجه سانتیگراد بسته به رقم می باشد. _ دمای مناسب برای محصول دهی مناسب بطور میانگین 22_18 درجه سانتیگراد و حداکثر 35 درجه سانتیگراد می باشد. _درجه حرارت لازم برای آغاز فعالیت درخت و بیدار شدن از خواب زمستانی 7_5درجه سانتیگراد می باشد، وحداقل دمائی که درخت گردو می تواند در زمستان تحمل کند 20_ درجه سانتیگراد می باشد. _گردو به سرمای دیروقت بهاره حساس است لذا مصون بودن نسبی منطقه از سرمای بهاره دیروقت الزامی است. _از کشت و پرورش گردو در مناطقی با رطوبت نسبی بالاي 70_60 درصد باید خودداری کرد _ خاک: گردو در خاکهای رسی سنگین و مرطوب رشد مناسبی ندارد ، وجود خاکهای نیمه سنگین از نوع شنی رسی و لومي برای پرورش گردو مناسب است عمق خاک: باید حداقل 3 متر باشد. _حداكثر شوری براي گردو 4 میلی موس بر سانتی متر است. _ اسیدیته مناسب ( pH ) برای پرورش گردو حداقل 6/5 و حداکثر7/5 می باشد. خاکهای ایران غالباً دارای pH بالا بوده که کاهش آن یکی از اساسی ترین راهکارها برای برطرف کردن _نیاز آبی گردو : بر حسب منطقه و رقم 8تا 10 هزار متر مکعب برای هر هکتار در سال می باشد. در آبیاری قطره ای نیاز آبی حدود 6_8 هزار متر مکعب برای هر هکتار در سال می باشد. _شيب: در شیب های جنوبی گلدهی سریعتر اتفاق می افتد اما خطر سرمازدگی بهاره را افزایش میدهد. _گرده افشانی : گرده افشانی گردو عمدتا توسط باد انجام مي گيرد که در کاشت یک سری از ارقام باتوجه به عدم تولید گرده به اندازه کافی بایستی، درختان گرده زا در باغ کشت نمود که از نظر گلدهی با درختان اصلی تفاوت زمانی نداشته باشند‌. #یاشیل_نهال

برو به منبع اصلی