علت برقدار شدن سیم نول ( نوترال) در انشعابات تک فاز چیست؟ 1 

🔴علت برقدار شدن سیم نول ( نوترال) در انشعابات تک فاز چیست؟ . 1.  هر دو سیم فاز و نول برق دار هستند، در واقع هنگام بروز این مشکل انشعاب اصلی ( ورودی اصلی) دو فاز نشده و این مورد ناشی از قطع بودن سیم نول و یا مسیر نول می باشد. . 2. دلیل بعدی که در شبکه های توزیع رخ میدهد عدم اتصال زمین مرکز ستاره یا زیگزاگ سیم پیچ ترانسفورماتور توزیع است. که در این شرایط اگر در جایی از شبکه توزیع اتصال یک فاز به زمین رخ دهد ( زمین برقدار میشود), در نتیجه بین زمین و نول ولتاژ بالایی حدود 230 ولت وجود خواهد داشت . 3. در مواقعی که عدم تعادل بار در شبکه توزیع وجود داشته باشد. بعلت جابجا شدن نقطه صفر اتصال ستاره ترانسفورماتور توزیع, ممکن است نول برقدار شود. . 4. ممکن است سیم پیچهای ترانسفورماتور توزیع معیوب شده باشند. 🔴راهکارها: . ردیف1: برای رفع این اشکال باید به ترتیب موارد زیر را انجام داد: 1-تمام وسایل برقی منزل را از برق بکشید. 2- به سراغ کنتور رفته و سیم نول اصلی را از سیستم سیم کشی منزل جدا می کنیم به طوری که سیم نول تنها باشد. 3- با فازمتر نول را می سنجیم، فاز متر نباید روشن شود(دقت شود این کار با احتیاط کامل و با دست کش انجام شود). 4- باید توجه کرد در این مرحله دست با نول های ساختمان تماس نداشته باشد. 5- اگر روشن شد اشکال از شبکه است و حتما باید به سازمان برق اطلاع داد. این مراحل باید توسط افراد متخصص و مجرب انجام شود . ردیف2: در این حالت ابتدا باید محل خطای فاز به زمین رو پیدا کنیم. و بعد نسبت به اتصال مرکز ستاره به زمین اقدام کرد. اینکار توسط تکنسین های تعمیرات شرکت توزیع انجام میشود☝️🏽 . ردیف 3: برای حل این مشکل باید شرکت توزیع بارهای هر فاز را بصورت متعادل پخش کند. البته اگر سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتور توزیع زیگزاگ باشد مشکل عدم تعادل بار بوجود نمی آید. . ردیف4: باید ترانسفورماتور مذکور تعویض یا تعمیر شود. . . Insta: #برق_ساختمان #سیم #برقکار #دانستنیهای_برق #الکترونیک #برقی #bargh230 #electrician

برو به منبع اصلی