من خراب اندر خرابم اما چرا گر نداری می‌به افیونم بساز هر چه داری پُر بده

..

.

من خراب اندر خرابم ساقیا

خسته از خویشم،مگو اما چرا

گر نداری می ، به افیونم بساز

هر چه داری ، پُر بده،ای یار ما

.

#نویدکریمی

#شعر #شراب #شوخی #شاعر #شاعرانه

#عشق #هنرمند #هنر #ایران #عکس #نقاشی #خط #موسیقی #قلم #علم #کتاب #اراک #اصفهان #تهران #حب

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک