چرا این کتاب میربهار نامگذاری شد؟ فرق این رباعیات با دیگر ربچرا این کتاب میربهار نامگذاری شد؟ فرق این رباعیات با دیگر ربچرا این کتاب میربهار نامگذاری شد؟ فرق این رباعیات با دیگر ربچرا این کتاب میربهار نامگذاری شد؟ فرق این رباعیات با دیگر رب

چرا این کتاب میربهار نامگذاری شد؟ فرق این رباعیات با دیگر رب

چرا این کتاب میربهار نامگذاری شد؟ فرق این رباعیات با دیگر رباعی‌ها در چیست؟ #najmekobrapub 📚✒️📚 من جمله خزانی‌ام، تویی میر بهار انفاس تو می‌کند جهان را، بیدار این زردی و این سردی من نیک ببر آن رونق وحی و سبزی روح بیار عارفان امیر المؤمنین را بیش از همه مورد ستایش قرارداده‌اند و او را به مانند حکیمان و عالمان و سخنوران و فصیحان و ادیبان و فقیهان، امام و مقتدای خویش می‌دانند، بر این اساس در چندین رباعی از همین منظر به آن امام بزرگ توجه شده است. در برخی رباعیات نیز آن بزرگ رااز منظر تاریخی ملاحظه کرده و وجود وی را ضروری برای تداوم اسلام دانسته است. در واقع این دفتر به نوعی بیان تمامی مواردی است که در تاریخ اسلام وجود داشته در قالب رباعی و چهار پاره آمده است. از جمله‌: کعبه خانه‌ی امام علی، حامی دین و رسول خدا با تمام قوا، خلیفه‌ی رسول خدا و چندین موضوعات خاص دیگر. #دکتر_کاظم_محمدی دکتر #کاظم_محمدی #میر_بهار #میربهار #چهارپاره #چهار_پاره #شعر_خاص #رباعی_خاص #شعرمعاصر #رباعیات #رباعی_معاصر #شعرنفیس #شعرناب #رباعی #امام_علی #مکتب_کبرویه #کبرویه #انتشارات_نجم_کبری #ناشر_تخصصی #کتاب_فروشی @najmekobrapub http://www.najmekobra.com https://www.aparat.com/najmekobra

برو به منبع اصلی