‌ وقتی گلدان‌های خانه‌ها پر از گل می‌شود, یعنی امید و شوق زن

‌ وقتی گلدان‌های خانه‌ها پر از گل می‌شود, یعنی امید و شوق زندگی در دل‌هایمان هم چنان است. ‌ عکس از: ‌ #مجله_منزل #مجله_دکوراسیون

برو به منبع اصلی