وسیله کاربردی برای برش و خم کردن میل گرد

وسیله کاربردی برای برش و خم کردن میل گرد

برو به منبع اصلی

lenzook در لیست : فولاد