⚫ از میان دوستان کسی هست به واسطه نیاز شخصی یا کاری اینطوری

. ⚫ از میان دوستان کسی هست به واسطه نیاز شخصی یا کاری اینطوری از خونه بره بیرون 🤦‍♂️ یا توی خونه بین دوستان مورد شوخی قرار بگیره 😁 بیاید بدون در نظر گرفتن بحث سرقت و جنبه مالی بحث کنیم 🙃 . t.me/digitalworldiran

برو به منبع اصلی