پارک خلدبرین_شیراز برگ از درخت خسته می شود وگرنه پاییز بهانه

📷 پارک خلدبرین_شیراز 🍁🍁🍁 برگ از درخت خسته می شود وگرنه پاییز بهانه است _______________________________________ #پارک_خلدبرین #باغ #شیرازگردی #شیراز #پاییز #پاییز #رنگارنگ #زرد #خلدبرین #پارک #صبح_زیباتون_بخیر #حال_خوب #سفر #حال_خوش #حافظیه #حافظ_شیرازی #سعدی #سعدی_شیرازی #سعدیه #باغ_ارم #شعر #دختر_شیرازی #ایران_قدیم #دروازه_قرآن #شیراز #فارس #شیرازی #شیرازیا #شیراز_من #شیرازی_ها

برو به منبع اصلی