درود بر شما ابعاد: قطر 30، ارتفاع 8 پوشش: روغن همل        درود بر شما ابعاد: قطر 30، ارتفاع 8 پوشش: روغن همل        درود بر شما ابعاد: قطر 30، ارتفاع 8 پوشش: روغن همل

درود بر شما ابعاد: قطر 30، ارتفاع 8 پوشش: روغن همل

درود بر شما😊🌹 . ابعاد: قطر 30، ارتفاع 8 . پوشش: روغن همل . #ظرف_چوبی_روستیک #ظرف_پذیرایی #ظرف_چوبی_دستساز #ظرف_سرو_چوبی #ظرف_پذیرایی_چوبی . #woodacsessories #woodcarving #woodworking

برو به منبع اصلی