فروخته شد عقیق سرخ کهنه یمنی با حکاکی استاد سید عباس ضابطی وفروخته شد عقیق سرخ کهنه یمنی با حکاکی استاد سید عباس ضابطی و

فروخته شد عقیق سرخ کهنه یمنی با حکاکی استاد سید عباس ضابطی و

فروخته شد عقیق سرخ کهنه یمنی با حکاکی استاد سید عباس ضابطی و رکاب دستساز با مارک مقدم وسط 7شرف کبیر و بسم الله الرحمن الرحیم دور آیه 9 سوره یاسین سایز 63 هرگونه سوال و سفارش دایرکت در خدمتم #ضابطی #عقیق_یمنی #رکاب_دستساز

برو به منبع اصلی

lenzook در لیست :