تنگ ناری جاده روستای مهکویه مهکویه سفلی، روستایی از توابع ب

📷 #طبیعت تنگ ناری جاده روستای مهکویه . مهکویه سفلی، روستایی از توابع بخش میمند شهرستان فیروزآباد میباشد _______________________________________ #تنگ_ناری #مهکویه #میمند #فیروزآباد #فیروزاباد #فارس #ایران #زیبا #استان_فارس #شیراز #طبیعت #طبیعتگردی #عکاسی #بوم_گردی #کوه #رودخانه #دشت #لاکچری #عشق #گردش #سفر #شیرازگردی #توریست #ایرانگرد #توریستی_گردشگری #طبیعت #طبیعت_گردی #طبیعت_زیبا

برو به منبع اصلی